Kościoły rotundowe

Kościoły rotundowe - podobno ich powstanie ma coś wspólnego z tajemnicą Zakonu Templariuszy, podobno ich usytuowanie w stosunku do siebie wskazuje gdzie ukryty jest skarb Templariuszy, podobno… Pewne jest to, że te 4 białe budowle są jedną z największych atrakcji wyspy. Czy zawdzięczają to legendzie o Templariuszach? Być może, ale same w sobie są tak ciekawe że nie potrzebują ukrytych skarbów by się nimi zainteresować.

Kościół w Osterlars

Na Bornholmie kościoły są 4, największy w Osterlars, najmniejszy w Ny, najwyższy w Olsker, a ten w Nylars jest najlepiej zachowany.

Zanim stały się obiektami typowo sakralnymi pełniły funkcję obronną, o tym świadczy ich 3-kondygnacyjna budowa (tylko kościółek w Ny ma dwie kondygnacje). Na najniższym piętrze znajdowała się kaplica, po wąskich schodach przechodziło się na wyższą kondygnację gdzie mieścił się spichlerz a najwyżej był punkt obserwacyjny oraz miejsce z którego prowadzono obronę przed atakującym wrogiem.

Zwiedzanie kościołów jest w sezonie letnim płatne. Wejście na teren cmentarzy które znajdują się przy rotundach jest bezpłatne.